search-icon
Về chúng tôi
current languageselect language
Hồ sơ người dùng

04/03/2022

CƠ HỘI VƯƠN TẦM THẾ GIỚI

CƠ HỘI VƯƠN TẦM THẾ GIỚI

MỞ ĐẦU THÁNG 03 VỚI TEA BREAK HÓT HÒN HỌT!

ĐÓN NHẬN CƠ HỘI CÙNG ACTION TEAM

Bạn muốn:

- Có cơ hội cho một công việc phù hợp với sở thích

- Có cơ hội đầu tư an toàn và hiệu quả không chỉ cho bản thân mà con cho cả thế hệ tương lai.

- Có cơ hội học và làm việc xuyên biên giới và vươn tầm thế giới

Đến với TEA BREAK cùng Action Team, chúng tôi sẽ cùng bạn để có được điều bạn muốn.

Thời gian : Ngày 05/03/2022 (Thứ Bảy) VN, lúc 15h- 16h30

Hình thức qua Zoom Webinar:

ID ZOOM: 234 668 9999

PASS: 99

Thương mời có tiếng và có hình cho tràn tình thương:

https://youtu.be/Y9mZ3lE8HsM

With Love and Thanks!

Action Team

CamLy Group