search-icon
Về chúng tôi
current languageselect language
Hồ sơ người dùng

09/03/2022

TEA BREAK

TEA BREAK
CUỐI TUẦN TEA BREAK CÙNG ACTION TEAM
QUY TRÌNH MUA NHÀ MỸ
Bạn muốn:
- Tìm hiểu thị trường bất động sản Mỹ hiện nay
- Có cơ hội sở hữu nhà như người Mỹ
- Có cơ hội tăng thu nhập
Đến với TEA BREAK cùng Action Team, chúng tôi sẽ cùng bạn để có được điều bạn muốn.
Thời gian : Ngày 11/03/2022 (Thứ Sáu) VN, lúc 15h00 – 15h45
Hình thức qua Zoom Webinar:
ID ZOOM: 234 668 9999
PASS: 9999
With Love and Thanks!
Action Team
CamLy Group